GAP BAN Melek Yatırımcı Ağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığıyla 2018 yılında kurulmuştur.

GAP BAN Kalkınma Ajansları öncülüğünde kurulmuş Türkiye’nin ilk melek yatırımcı ağı olup melek yatırımcılık enstrümanını bölgesel kalkınma alanında kullanmayı amaç edinmiştir.

GAPBAN Melek Yatırımcı Ağı, Bölgedeki girişim fikirlerini bünyesindeki melek yatırımcılar ile buluşturmayı, melek yatırımcıların finansal desteğinin yanısıra, mentörlük ve network destekleri ile yaratıcı iş fikirlerinin hayata geçmesini sağlamayı hedeflemektedir.